Fråga 1: Min dator startar inte

Om din dator inte startar alls, inga lampor lyser och ingenting händer på skärmen
    Kontrollera att strömkabeln är inkopplad
    Bärbar dator, ta ut batteriet, koppla bort strömkabeln och tryck på startknappen 3 gånger sätt tillbaks strökabeln och sedan batteriet och tryck på startknappen